Inžinierska cinnost

Home 
Aktuálne 
Profil firmy 
Referencie 
English 
Fotogaléria 
Web linky 
Kontakty 
Mapa stránok 
Pojmy a skratky 
Napíšte nám 

 

 

Inžinierska činnosť pri územnom konaní stavby

Prerokovanie dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia (DÚR) na výrobných výboroch s projektantom a investorom. Zabezpečovanie vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a ostatných dotknutých organizácií, skompletizovanie a podanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia vrátane vydania oznámenia o začatí územného konania stavebným úradom, vydanie územného rozhodnutia príslušným stavebným úradom, právoplatnosť územného rozhodnutia

Inžinierska činnosť pri stavebnom konaní stavby

Prerokovanie dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia (DSP) na výrobných výboroch s projektantom a investorom. Zabezpečovanie vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a ostatných dotknutých organizácií, skompletizovanie a podanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia vrátane vydania oznámenia o začatí územného konania stavebným úradom, vydanie územného rozhodnutia príslušným stavebným úradom, právoplatnosť územného rozhodnutia

Inžinierska činnosť pri realizácii a kolaudácii stavby

Prejednanie a odsúhlasenie zmien stavby, ktoré boli vykonané  počas realizácie (zmena trasy, technická zmena) s dotknutými účastníkmi. Schválenie zmien príslušným úradom. Zabezpečenie priebehu odovzdávajúceho a preberacieho konania. Spolupráca pri kompletizácii podkladov ku kolaudačnému konaniu. Zabezpečenie priebehu kolaudačného konania vrátane zabezpečenia jeho právoplatnosti

 

 

 

 

 


Copyright (c) 2007 SVS-inžiniering, s.r.o. All rights reserved.

bm@techemail.com